Maksutonta jätevesineuvontaa kiinteistöjen omistajille

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry järjestää kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille Lapissa. Kiinteistöillä tehtävä kartoitus- ja neuvontakäynti on vapaaehtoinen ja maksuton kiinteistönomistajille.
Uudisrakennukset eivät kuulu neuvonnan piiriin. Neuvonta on puolueetonta, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai jätevesijärjestelmään.

Neuvontakäynnillä kiinteistönomistaja saa mm. ajantasaista tietoa lainsäädännöstä, kirjallisen arvion jätevesijärjestelmänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta tehostamistarpeesta sekä järjestelmistä. Kiinteistönomistajan nimi- tai osoitetietoja ei luovuteta eteenpäin. Neuvontahanke on Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n hallinnoimaa ja ympäristöministeriön rahoittamaa.

Neuvontaa annetaan myös puhelimitse ja sähköpostitse. Jätevesineuvojan voit kutsua neuvontakäynnille puhelinnumerosta 0400-283148 tai sähköpostilla info@kemijoenvsy.fi. Lisätietoa http://www.kemijoenvsy.fi/jatevesineuvonta/
Kannattaa myös seurata Facebookissa jätevesineuvonnan sivua https://www.facebook.com/kemijoenvsy/

Ystävällisin terveisin
Mikael Keränen
Jätevesineuvoja
Kemijoenvesiensuojeluyhdistys ry
0400283148
info@kemijoenvsy.fi
www.facebook.com/kemijoenvsy