Raha-automaattiyhdistykselle osoitettuun avustushakemukseen sosiaali- ja terveysministeriöltä kielteinen päätös

Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on tänään kuitannut sosiaali- ja terveysministeriön kielteisen päätöksen Raha-automaattiyhdistykselle osoitettuun avustushakemukseen, joka liittyi työttömien alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseen ja aktivointiin Kemissä ja Rovaniemellä.

Tarkoitus oli työllistää alle 30-vuotiaita nuoria ja samalla kurssittaa, ohjata ja
kannustaa koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena oli nuoren ammatillisen identiteetin kehittäminen ja nuoren työelämävalmiuksien parantaminen. Avustusta haettiin 41 650 euroa ja tällä määrällä oli tarkoitus työllistää 2-4 nuorta vuodeksi 2016. Nuorten palkkamenojen osuudeksi laskettiin 35 424 € ja kursseihin ja toimistokuluihin 6226 €. Toimintaa olisi pyöritetty kokonaisuudessaan vapaaehtoisvoimin ilman muita avustusrahalla palkattuja työntekijöitä. Hakemus liittyi Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelmaan, jonka kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.

Alta voitte lukea hylkäävän päätökset perustelut. Nuoren työtehtävien yleishyödyllisyys tulkittiin riittämättömäksi tapauksessa, jossa nuori olisi tehnyt työtä kotonaan asuvien ikääntyneiden ja monesti yksinäisten ihmisten parissa. Myös mentorointi tulkittiin riittämättömäksi, vaikka nuorta olisi ollut ohjaamassa Itä-Suomen yliopiston työhönkuntoutuksen asiantuntija- koulutuksen käynyt yhdistyksen puheenjohtaja, sekä kokoaikainen työnjohtaja yhteistyössä paikallisen Eduro-säätiön ylläpitämän Nuorten aktivointipajan kanssa. Lisäksi nuori olisi saanut ohjausta ja vertaistukea samaa työtä tekevältä yhteistyökumppanuusyhdistyksen työntekijältä.

Tämän perusteellisempaan avustushakemuksen suunnitteluun ei yhdistyksen vapaaehtoisilla toimijoilla ollut resursseja. Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ihmettelee, ettei avustushakemus saanut siltä odotettua vastakaikua rahoittajilta ja pahoittelee, että lappilaiset nuoret jäivät tältä osin tänä vuonna ilman työpaikkoja.

Järjestön nimi: Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry

Avustuskohde: C 2060

Käyttötarkoitus: Työttömien nuorten palkkaamiseen (2016)

Haettu avustus: 41 650 €

Hylkäysperuste: Hakemus on hylätty, koska avustusharkinnassa on otettu huomioon valtion talousarvion puitteissa käytettävissä olevan määrärahan suuruus, Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen tekemät avustuslinjaukset sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen sopimat avustustoiminnan tulosalueet. Avustuksen myöntäminen ei ole perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta, raha-automaattiavustuksista annettu laki (1056/2001) 4 §:n 1 momentin 2. kohta

Päätöksen perustelut: Avustusta ei esitetä. Suunnitelmassa olisi tullut näkyä nykyistä vahvemmin nuoren työtehtävien yleishyödyllisyys ja mentoroinnin jäsentyneempi suunnittelu.

Valmistelija: Heidi Pursiainen, 5937153, Heidi.Pursiainen@ray.fi

Raha-automaattiyhdistyksen uudet avustuslinjaukset vuosille 2016-2019 näkyvät kuitenkin myönnetyissä avustuksissa, sillä avustusta nuorten työllistämiseen sai Lapissa 11 yhdistystä, joista yhdeksälle avustus myönnettiin uutena. Tältä osin lappilaisten nuorten tulevaisuus näyttää valoisammalta viime vuosiin verrattuna.

 1. Länsi pohjan mielenterveysseura ry 29 035 € (uusi)
 2. Erityislasten omaiset ELO ry 29 000 € (uusi)
 3. Lapin näkövammaiset ry 29 000 € (uusi)
 4. Rovalan Setlementti ry 27 555 € (uusi)
 5. Sami Soster ry 10 430 €
 6. Lapin muistiyhdistys ry 30 000 € (uusi)
 7. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 31 000 € (uusi)
 8. Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 32 750 € (uusi)
 9. Lapin ensi- ja turvakoti ry 33 900 € (uusi)
 10. Nuorten ystävät ry 81 000 €
 11. Pohjoisimman Lapin Leader ry 82 555 € (uusi)

Lue myös: Etelä-Karjalan kyläyhdistys pääsi RAY:n rahalistoille — työttömiä nuoria työllistetään