Suomen Omakotiliiton järjestöseminaari Hämeenlinnassa 8.-9.9.2017

Suomen Omakotiliiton uudistunut järjestöseminaari on tältä vuodelta takanapäin. Uuden toimintapainotteisemman seminaarin aiheina olivat kotisivujen tekeminen ja päivittäminen, sosiaalinen media ja yhdistyksen toimintakertomuksen tekeminen. Toisen päivän lopuksi järjestettiin vielä kaikille avoin yleisöluento. Luennon aiheina olivat kiinteistökaupan lainsäädäntö ja homeiden ja sienikasvustojen sekä ympäristömyrkkyjen tunnistaminen. Seminaari oli allekirjoittaneen mielestä oikein onnistunut ja varsinkin yleisöluennolla opittiin tärkeitä asioita. Ideoita ja kehittämisehdotuksia seuraavan vuoden järjestöseminaaria varten otetaan vastaan. Ota yhteys Jari Kokkoon. Sähköposti: pjlomy.fi Puhelin: 040 93 040 73

Luennolla opeteltiin tunnistamaan hajujen perusteella erilaisia homekasvustoja ja ympäristömyrkkyjä.

Avoimelle yleisöluennolle osallistui paljon asukkaita Hämeenlinnan alueelta.

Jurinetin asianajaja kertoi yleisöluennolla kiinteistökaupan lakikiemuroista. Lain tulkinnat herättivät paljon keskustelua.

Kotisivukoulutuksessa oli hyvä meininki!