Biojätteen keräysvelvoite laajenee kattamaan myös pientaloasukkaat

LCA Consulting Oy:n laatiman selvityksen mukaan eri jätelajeista suurin kierrätyspotentiaali Suomessa on biojätteellä. Selvitys osoittaa, että erilliskeräyksen lisääminen tuo selkeät ilmastohyödyt siitäkin huolimatta, että myös jätteiden kuljetus lisääntyy. Pelkästään bio- ja pakkausjätteen kerääminen voisi pienentää Suomen ilmastopäästöjä
jopa 194 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Myös fossiilisia luonnonvaroja säästyisi.

Biojätteen erilliskeräys siirtyy osaksi kunnan järjestämää jätteenkeräystä 19.7.2023. Rovaniemellä omakotitaloasukkaille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta osallistua kesästä 2023 alkaen biojätteen erilliskeräykseen, vaikka erilliskeräysvelvoite astuukin voimaan vasta vuonna 2024. Tällä hetkellä kunnan jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee taajamien rivi- ja kerrostaloja, joissa on vähintään 5 huoneistoa.

Jätelain uudistuksen myötä biojätteen keräys tulee pakolliseksi yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään 1.7.2024. Tällöin erilliskeräysvelvoite laajenee kattamaan myös pientalojen asukkaat Rovaniemen keskustaajamassa.

Biojätteiden erilliskeräyksen vaihtoehtona pientaloasukkaille on biojätteiden kompostoiminen kiinteistöllä. Kompostoinnin tai biojätteiden keräyksen voi myös toteuttaa yhteisesti naapureiden kanssa, jolloin vain yhdelle kiinteistölle tarvitaan komposti tai biojätteiden keräysastia. Kompostointi kiinteistöllä vaatii tulevaisuudessa myös kompostointi-ilmoituksen tekemistä kompostointirekisteriin.
Kompostointirekisteriä aletaan keräämään Rovaniemellä vuoden 2022 lopulla ja siitä tiedotetaan myöhemmin lisää. Rovaniemen kaupunki on laatimassa ohjeistuksia asiaan liittyen.

Tänä kesänä tai viimeistään ensi kesänä voisi olla hyvä suunnitella naapureiden kanssa, miten biojätteiden kierrätyksen voisi omalla kiinteistöllä parhaiten järjestää. Syksyn tiedostuslehdessä on luvassa lisää asiaa biojätteiden keräykseen ja kompostointiin liittyen.