Syyskokouksen kuulumisia

Yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. Yhdistyksen toiminta on kehittynyt toimintasuunnitelman linjojen mukaisesti. Jäsenmäärä saavutti vuoden kuluessa 200 jäsenen rajapyykin. Yhdistyksen talkkarit Rovaniemellä ja Kemissä ovat auttaneet yhdistyksen jäsenistöä pihatöissä ja siivouksessa. Yhdistyksen tytäryhtiö Ecocom on tehnyt yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja työllistämispalveluja harjoittavien toimijoiden kanssa ja tarjonnut työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja tänä vuonna kuudelle henkilölle. Toiminta on ollut aktiivista ja paikallisesti vaikuttavaa.
Kiitos kuluneesta vuodesta yhdistyksen jäsenille, työntekijöille, toimihenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Terveisin, hallitus