Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee

Hyviä uutisia!

Valtioneuvosto on tänään 26.3.2015 hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti.

Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Siirtymäajan piiriin kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parantamistoimia. Asetuksen vaatimuksia on sovellettu vuoden 2004 alusta alkaen uudisrakentamisessa ja tehtäessä kiinteistöllä lupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä.

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien lievennysten valmistelu etenee. Tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erottelemalla ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa vaatimusten noudattamisesta niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka eivät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla. Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa
jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä.

Ympäristöministeriön tiedote kokonaisuudessaan ja lisätietoja:
http://www.ym.fi/…/…/Tiedotteet/Jatevesiasetuksen_siirtymaai
ka_pitenee_k%2833046%29

Lue myös: Omakotiliitto on vaatinut jätetevesiasetusta kohtuullisemmaksi,
lisäaikaa ja riittävästi neuvontaa
http://www.omakotiliitto.fi/julkilausuma25102014.

Suomen Omakotiliitto